GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI Ay Işığım Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği 7. Olagan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Mart 2019 Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Mah. Meteroloji Cad. No: 55 Haliliye ŞANLIURFA adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı aynı yerde 24 Mart 2019 Pazar günü saat 10:00’da yapılacaktır. Derneğimiz üyelerimize duyurulur. Ay Işığım Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM MADDELERİ: 1- Yoklama, Genel Kurul’un açılışı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması, 2- Genel Kurul’u yönetmek üzere bir Başkan ve iki katipten oluşan Başkanlık Divanı seçimi, 3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Gelir- Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi, 4- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı, ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması, 5.- Menkul ve Gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verme, tevhit, trampa, ipotek, şerh, intifa ve irtifak hakkı ve yola terk dahil konularında Dernek Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülerek Genel Kurul onayına sunulması, 6- Dernekte çalıştırılacak ücretli kişiler hakkında genel kurulun yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun onaya sunulması. 7. Derneğin borçlanma usulü ve gerçek ve tüzel kişilerden borçlanma yapabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 8. Dernek Ana Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi, 9. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi, 10. Dilekler, 11. Kapanış,
20.3.2019 19:00:00  -  Bu haber 1385 kez okundu.

Sosyal Ağlarda Paylaş:

web tasarım | sitenizvarmi.com